Blog-vi

Super Absorbent Polymer thực sự là gì? (bao gồm tất cả các mục đích sử dụng)

Là một polymer siêu thấm hút (natri polyacrylat & kali polyacrylat) được thành lập vào năm 2009, chúng tôi nghĩ rằng đó là một trách nhiệm để làm cho một hướng dẫn để mua sản phẩm này. Hướng dẫn này sẽ được cập nhật liên tục và bao gồm tất cả các khía cạnh quan …

Super Absorbent Polymer thực sự là gì? (bao gồm tất cả các mục đích sử dụng) Read More »

Top 5 siêu thấm polymer (natri polyacrylate) ứng dụng

Các ứng dụng của natri polyacrylate Có hai loại polyme siêu thấm chính: natri polyacrylate và kali polyacrylate. Polyacrylate kali có thể được sử dụng chủ yếu trong nông nghiệp như là một đại lý giữ nước. Và natri polyacrylate được áp dụng cho mọi khía cạnh của cuộc sống. Tã và khăn ăn vệ …

Top 5 siêu thấm polymer (natri polyacrylate) ứng dụng Read More »

The Guide to Kali Polyacrylate 01 – Thông tin cơ bản

Bài này là về hướng dẫn về kali polyacrylate, polymer siêu thấm cho thực vật, gel giữ nước / đại lý. Kali Polyacrylate là gì Kali polyacrylate là một loại polyme siêu thấm (các loại polymer siêu thấm khác là natri polyacrylate). Khác với phạm vi sử dụng rộng rãi của natri polyacrylate, kali polyacrylate …

The Guide to Kali Polyacrylate 01 – Thông tin cơ bản Read More »

Sự khác nhau giữa kali polyacrylate và natri polyacrylate

Giới thiệu ngắn gọn Dưới sự xuất hiện của lông trắng, natri polyacrylate &kali polyacrylate đều được gọi là "polymer siêu thấm". Cả hai đều có khả năng thấm nước mạnh mẽ. Sự khác nhau giữa natri polyacrylate và kali polyacrylate Tên hóa học Natri polyacrylate kali polyacrylate Usages vật liệu thấm của tã, khăn …

Sự khác nhau giữa kali polyacrylate và natri polyacrylate Read More »