Kali Polyacrylate hoạt động như thế nào trong đất (video)

Video này nói về vật liệu polymer giữ nước – kali polyacrylate.

Trong video, chúng tôi mô phỏng quá trình xâm nhập của nước tưới trong đất. Tác nhân giữ nước được sử dụng ở bên trái, và nhóm điều khiển ở bên phải.

Khi nước chảy đến lớp thứ hai của đạo cụ, điều đó có nghĩa là nó có thể được hấp thụ bởi thực vật. Khi để đến lớp thứ ba, điều đó có nghĩa là nó không thể được hấp thụ bởi thực vật.

Mua sản phẩm SAP hoặc Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết ▼

    Interested In* :

    Please prove you are human by selecting the Flag.