Natri Polyacrylate để xử lý nước thải bị rò rỉ

Vật liệu siêu thấm

Natri polyacrylate (còn được gọi là SAP), như một vật liệu siêu thấm, có thể là lựa chọn tốt nhất để xử lý nước thải bị rò rỉ.

Nó hoàn toàn vô hại đối với môi trường tự nhiên và có thể hấp thụ nước thải gấp hàng ngàn lần trọng lượng của chính nó trong vài giây.

Chi tiết ứng dụng

Xử lý môi trường các địa điểm bị ô nhiễm

Natri polyacrylate có thể ổn định và nhanh chóng hấp thụ chất lỏng chất thải độc hại và biến nó thành một gel rắn. Gel rất dễ xử lý với chi phí thấp.

Chất thải phóng xạ cấp thấp

Chi phí vận chuyển và xử lý các luồng chất thải phóng xạ cao. Và một khi nó lây lan, chi phí sẽ tăng lên rất nhiều. Tại thời điểm này, natri polyacrylate có thể xử lý chất thải lần đầu tiên và ngăn ngừa khuếch tán.

Xử lý nước thải & hóa rắn bùn

Trong quá trình nạo vét và khai thác khoáng sản, rất nhiều chất thải lỏng khó xử lý bằng máy bơm được tạo ra. Natri polyacrylate rất thích hợp để xử lý các chất thải lỏng có chứa chất rắn.

Chất thải y tế

Chất thải y tế thường chứa độ nhớt cao, protein hoặc nhiễm trùng. Natri polyacrylate có thể nhanh chóng hấp thụ chất thải y tế vào một gel, thuận tiện cho việc đóng gói nhanh chóng và điều trị cách ly.

Chất thải xử lý nước thải đô thị

Hiệu quả hấp thụ cực kỳ cao của natri polyacrylate có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu xử lý nước thải đô thị.


Mua sản phẩm SAP hoặc Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết ▼

    Interested In* :

    Please prove you are human by selecting the Cup.