Polymer siêu thấm nước bị mất khi gặp muối (video)

Giới thiệu

Video này nói về Siêu thấm Polymer mất nước khi gặp muối.

Mua sản phẩm SAP hoặc Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết ▼

    Interested In* :

    Please prove you are human by selecting the Plane.