Phương pháp xử lý chất thải chất lỏng tốt nhất

* Bài này viết về quản lý chất thải lỏng.

Phương pháp xử lý chất thải thông thường

1. Bộ sưu tập chất lỏng. Trong một số trường hợp, bước này có thể rất khó khăn. (như khoan, khai thác mỏ, v.v.)

2. Chuyển chất lỏng (đến trạm trung chuyển). Bước này thường là sử dụng xe tải chân không mang lại chi phí chuyển tiền đắt đỏ.

3. Thay đổi thành một chất rắn. Để đáp ứng các tiêu chí chất rắn chôn lấp, chất thải lỏng sẽ được trộn với mùn cưa, dăm gỗ hoặc chất thải bột giấy trong trạm trung chuyển. Quá trình này mang đến 300% khối lượng chất thải nhiều hơn.


Phương pháp xử lý chất thải chất lỏng tốt hơn-natri polyacrylate

Hãy xem xét các bước của phương pháp chất thải lỏng phổ biến, chúng tôi tin rằng chìa khóa là tìm ra cách tốt hơn để thay đổi chất thải lỏng thành dạng rắn. Và natri polyacrylate sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Như một polymer siêu thấm, polyacrylate natri có thể hấp thụ hàng trăm lần trọng lượng ban đầu của nó trong nước tinh khiết. Trong quá trình này, bột từ natri polyacrylate trở thành một gel nước khóa nước mạnh mẽ.

Lợi ích

Natri polyacrylate có thể được sử dụng để xử lý chất thải lỏng ở khắp mọi nơi (ngay cả trong mỏ) và cũng mang lại rất nhiều lợi ích:

1. Giảm rủi ro

Loại bỏ nguy cơ vận chuyển các dòng chất thải lỏng nguy hại

2. Giảm chi phí

Chi phí vận chuyển thấp hơn;

Chi phí bán phá giá thấp hơn (giảm chất thải);

3. Cải thiện lớn về hiệu quả

Chất thải lỏng có thể được hóa rắn trong vài phút so với ngày cho các phương pháp phổ biến

4. Thân thiện với
môi trường

Là một vật liệu thân thiện với môi trường, natri polyacrylate có thể bị phân hủy thành carbon dioxide, nước, natri, v.v.


Mua sản phẩm SAP hoặc Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết ▼

    Interested In* :

    Please prove you are human by selecting the Flag.